Dr Radoslaw Przysowa

  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  • Research Fellow, Aeronautics
  • Poland

My Publications