Masaki Kameyama

  • Shinshu Daigaku
  • Professor, Aeronautics
  • Japan