All Stories

  1. Stop-motion Animation Movie Created by Six Young Children
  2. «Jeg har ikke trykt!» Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen
  3. Deltakelse, prosess og produkt: Kreativitet i en skapende teknologimediert samarbeidsprosess i barnehagen
  4. Young children and digital technology: a literature review
  5. An animated story created by a group of young children
  6. “We Need Sound Too!” Children and Teachers CreatingMultimodal Digital Stories Together
  7. Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children
  8. Digitale fortellinger i barnehagen