Marek Magdziak

  • Politechnika Rzeszowska im Ignacego Lukasiewicza
  • Professor, Mechanical Engineering
  • Poland

Find me at

My Publications