Marcin Rzeszutek

  • Wyzsza Szkola Finansow i Zarzadzania w Warszawie
  • Poland