Krzysztof Zima

  • Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki
  • Poland

My co-authors include