Kiyotomi Kaneda

  • Osaka University
  • Professor, Chemistry
  • Japan