All Stories

  1. Evaluation of the effects of modified bonded rapid maxillary expansion on occlusal force distribution: A pilot study
  2. Dudak damak yarıklı hastalarda alveoler distraksiyon osteogenez uygulamaları: literatür derlemesi
  3. third molar development-gender,age jaw differences
  4. Artmış overbite’a sahip iskeletsel sınıf 1 ve 2 anomalili erişkin bireylerin değerlendirilmesi; bölüm 2: dentoalveolar morfoloji
  5. Artmış overbite'a sahip iskeletsel sınıf 1 ve 2 anomalili erişkin bireylerin değerlendirilmesi; bölüm 1: kraniyofasiyal morfoloji
  6. corticotomy accelerated orthodontics
  7. Sabit ortodontik tedavinin periodontal sağlık ve ağız kokusu üzerine etkisi
  8. Craniofacial Evaluation of Class I Turkish Adults: Bimler Analysis
  9. Assessment of hypodontia in the Turkish patients referring to the orthodontic clinic: A retrospective study
  10. İSKELETSEL 2. SINIF DİSPLAZİLERİN EVAA APAREYİ İLE KOMBİNE FONKSİYONEL - SABİT TEDAVİSİ