Farah Diba Abu Bakar

  • Universiti Kebangsaan Malaysia