Dmitry V. Valovik

  • Penzenskij gosudarstvennyj universitet
  • Professor, Mathematics
  • Russia

My Publications