Congo Tak Shing Ching

  • National Chi Nan University
  • Professor, Engineering & Technology
  • Taiwan