Professor Bohdan Skalski

  • Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Professor, Chemistry
  • Poland

My Publications