Tomasz Osmałek

  • Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu